minute by minute

Minute by Minute
Bu kitapçık 13 Kasım – 12 Aralık 2015 tarihleri arasında Dirimart tarafından düzenlenen Özlem Günyol & Mustafa Kunt sergisine istinaden yayınlanmıştır.

This booklet has been published by Dirimart for the solo show Özlem Günyol & Mustafa Kunt, displaying between November 13 – December 12, 2015.

Yayıncı | Publisher
Dirimart
Abdi İpekçi Cad. 7/4
34367 Nişantaşı İstanbul TR
T +90 212 291 34 34 F +90 212 219 64 00 info@dirimart.com
www.dirimart.com

Koordinasyon | Coordination
Burcu Fikretoğlu

Tasarım | Design
Atelier Neşe Nogay

Baskı Adedi | Print Run
400 Adet

Baskı | Printing
Ofset Yapımevi
Şair Sokak 4 Çağlayan Mahallesi
34410 Kağıthane İstanbul TR
T +90 212 295 86 01 F +90 212 295 64 55

© Tüm hakları saklıdır. All rights reserved.

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Kararlar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin 2’nci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.