PODCAST 🔊

KARANTİNA sunarProgram: Bizi Biz Yapan 90’larSöyleşi: Özlem Günyol & Mustafa Kunt 15.02.2020

KARANTİNA, 2020 sezonu için 90’lara yeniden bakmayı amaçladığı program süresince gerçekleştirdiği söyleşi ve buluşmaları, “Kuşaklararası 90’lar” başlığı altında podcast olarak izleyiciye açıyor.Program lansman etkinliğinde Özlem Günyol ve Mustafa Kunt ikilisinin katılımıyla gerçekleşen “Konuklarla 90’lar” söyleşisi podcast olarak anchor.fm ve spotify.com profilimizde. Bu söyleşide ikilinin 1990’lardan 2000’lere değin sanatsal pratiklerini ve eğitim süreçlerini kişisel hikayeleri eşliğinde dinliyoruz. Günyol ve Kunt, Ankara Hacettepe Üniversitesi’nden Frankfurt Städel Sanat Okulu’na, dostluklara, tanışıklıklara ve hoca öğrenci ilişkilerine değinip, Ayşe Erkmen atölyesi ve Frankfurt sanat ortamından söz ediyorlar.

Fotoğraflar: KARANTİNA Arşiv *”Kuşaklararası 90’lar” projesi KARANTİNA bileşenleri Kendine Ait Bir Oda, 6x6x6 ve Dahili Bellek’in ortak yürüttüğü 2020 yılına yayılan Bizi Biz Yapan 90’lar programı kapsamında geliştirilmiştir. **”Kuşaklararası 90’lar” Kültür İçin Alan fonu tarafından desteklenmektedir.***KARANTİNA, Sanat İnisiyatifleri Sürdürülebilirlik Fonu 2019-2020 kapsamında SAHA tarafından desteklenmektedir.

—-English—-

KARANTINA announces the meetings and conversations, held as a part of its 2020’s program revisiting and discussing the 90s, as podcasts within the scope of the “Intergenerational 90s” project.Our launch event “ ‘90s with Guests”, which took place with the participation of Özlem Günyol and Mustafa Kunt, is now available on anchor.fm and spotify.com.In this talk, the duo converse about the transition from the 1990s to the 2000s; their artistic practices, and education along with their personal stories: From Hacettepe University in Ankara to Städel Art School in Frankfurt; on friendships, acquaintances and student-teacher relationships; about Ayşe Erkmen’s workshop and the art scene in Frankfurt…

Photo credits: KARANTINA Archive*”Intergenerational ‘90s” is developed and co-curated by KARANTINA’s components Kendine Ait Bir Oda, 6x6x6 and Dahili Bellek within the scope of the 2020’s program “90’s That Made Us”. **“Intergenerational ‘90s” project is supported by Spaces of Culture. ***KARANTINA is supported by SAHA as part of Art Initiatives Sustainability Fund 2019-2020.